Support
ideaindy1
089-110-6521
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณwww.ideaindy1.com

idea indy1 รับจัดงานอีเว้นท์

 

รับออกแบบ รับจัดงานอีเว้นท์ ผลิตงานโครงสร้างฉากเวที, ฉากรายการทีวี ฉากละครเวที,เวทีคอนเสิร์ต,งานประชุมสัมมนางานนิทรรศการ,งานแต่งงาน,งานต่างๆ รับออกแบบผลิตฉากรายการทีวี ,ฉากโฆษณา ,Booth Design, Kiosk Design,Furniture Design สำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้า งานปั้น Mockup, Mascot หล่อขึ้นรูปด้วยวัสดุ Fiber Rasinรวมถึงการจัดงานเปิดตัวสินค้า Event Oganizer รับจัดงานอีเว้นท์ ทุกรูปแบบครบวงจรในแนวความคิด One Stop Serviceลูกค้าสามารถจบงานได้ในที่เดียว เริ่มตั้งแต่การวาง Concept  งานการออกแบบ ฉากเวที แสงสีเสียง การแสดง จนไปถึงงาน Productionทั้งงาน Indoor , Outdoor, Studio ด้วยทีมงานมืออาชีพ

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไอเดียอินดี้ วัน จำกัด

Tel.089-110-6521

 

Idea indy1 รับจัดงานอีเว้นท์ ต่างๆ ออกแบบฉากรายการโทรทัศน์ ฉากละครเวที เวที Concert งานออกบูธ ต่างๆ งานอีเว้นท์ ทุกรูปแบบที่ต้องการผลงานสร้างสรรค์ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

 

ผลงานที่ผ่านมา งานบูธ / Booth
ผลงานที่ผ่านมา ฉากงานอีเว้นท์ / Event
ผลงานที่ผ่านมา ฉากรายการTV
รับออกแบบผลิต ฉากเวที งานอีเว้นท์ พร้อมแสงสีเสียง และออแกไนซ์เซอร์ งานประชุมประจำปี เซ็นทรัลกรุ๊ป MIM 2017 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

 รับออกแบบผลิต ฉากเวที งานอีเว้นท์ 

พร้อมแสงสีเสียง และออแกไนซ์เซอร์

งานประชุมประจำปี เซ็นทรัลกรุ๊ป

MIM 2017

เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 

 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี

ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

 ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 ,

e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

รับออกแบบผลิตฉากรายการทีวี เกษตรอวดดี

 รับออกแบบผลิตฉากรายการทีวี

เกษตรอวดดี

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับทำฉากรายการทีวี แหม่มปอล์มอร์นิ่ง PPTV HD 36

 รับทำฉากรายการทีวี

 แหม่มปอล์มอร์นิ่ง PPTV HD 36

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

 

รับออกแบบผลิตฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รับออกแบบผลิตฉากงานอีเว้นท์

 สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา  

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 
 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา
 
 
 
 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา
 
 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา
 
 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา
 
 
รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา
 
รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา
 
 
 
รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี
ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 
ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด
Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,
Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com
รับทำฉากเวทีงานแต่งงาน O&A

 รับทำฉากเวทีงานแต่งงาน O&A

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

 

รับทำฉากเวทีงานอีเว้นท์ วันแม่แห่งชาติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รับทำฉากเวทีงานอีเว้นท์ และนิทรรศการ

วันแม่แห่งชาติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

 ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

รับออกแบบผลิตฉากละครเวที เรื่องจุดจบแห่งพันธนาการ งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 รับออกแบบผลิตฉากละครเวที

 เรื่องจุดจบแห่งพันธนาการ  

 งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิตฉากละครเวที งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับออกแบบผลิตฉากละครเวที งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับออกแบบผลิตฉากละครเวที งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับออกแบบผลิตฉากละครเวที งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิตฉากละครเวที งานทีเด็จ 3 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

รับทำฉากร้านอาหาร คิวบาร์ ลพบุรี

 รับทำฉากร้านอาหาร คิวบาร์ ลพบุรี

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณารับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 รับออกแบบผลิตฉากงานอีเว้นท์

งานสงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ สงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

รับทำฉากเวทีงานอีเว้นท์ วันไหลบางแสน 2559

 รับออกแบบผลิตฉากเวทีงานอีเว้นท์

วันไหลบางแสน 2559

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

 รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

รับทำบูธ merry christmas and happy new year 2016 พันทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ

 รับทำบูธ

Merry Christmas

and Happy New Year 2016

พันทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา

 

 รับออกแบบผลิต บูธ โชว์สินค้า บูธงานอีเว้นท์ โครงสร้างฉากเวที

ฉากรายการทีวี ฉากถ่ายภาพงานแต่งงาน ฉากโฆษณา 

 

 ติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด

Tel : 02-531-3559 , Mobile : 089 110 6521 ,

Line ID : ideaindy1 , e-mail : ideaindy1@hotmail.com , www.ideaindy1.com

รับจัดงานอีเว้นท์ งานทำบุญเปิดโรงงาน “บริษัทพีซีทาคาชิมา”

 รับจัดงานอีเว้นท์

งานทำบุญเปิดโรงงาน “บริษัทพีซีทาคาชิมา”

“ภูมิแพ้กรุงเทพฯ”

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

บริษัทพีซีทาคาชิมา ได้ทำการเปิดโรงงานใหม่ ณ อำเภอแสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตและรวมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ที่ กทม. และโรงงานผลิต CABINS ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าด้วยกันโดยทางบริษัทต้องการจัดงานทำบุญเปิดโรงงานโดย เน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองโรงงานในเครือ

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์ 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

ซึ่งจะต้องมาอยู่รวมในที่เดียวกัน และมีความประสงค์ให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีกับโรงงานใหม่ โดยเฉพาะกับความรู้สึกของพนักงานที่ กทม. ที่ต้องย้ายสถานที่ทำงานจาก กทม. มาอยู่ที่ฉะเชิงเทรา อันนี้ถือเป็นโจทย์ยากอย่างหนึ่งของ “ไอเดียอินดี้วัน” อีกหนึ่งโจทย์เลยทีเดียว เพราะผมลองนึกถึงความรู้สึกของพนักงานที่ลงหลักปักฐานมีครอบครัวที่ กทม.แล้วทำไมถึงต้องอยากที่จะย้ายถิ่นฐานทำมาหากินไหนจะลูกที่ต้องเรียนที่ กทม. อยู่แล้ว ไหนจะภรรยาซึ่งอาจจะอยู่คนละบริษัทกัน นึกยังไงก็หาเหตุผลในการย้ายที่ทำงานไม่ได้สู้ไปหางานใหม่ที่อยู่ กทม.ดีกว่าไหม ???

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกจนวันที่ได้ไปดูสถานที่จริงที่โรงงาน “พีซีทาคาชิมา” ฉะเชิงเทราผมพยามมองบรรยากาศรอบๆไปตลอดการเดินทางแค่ไม่ถึง 1 ชม.จาก กทม.ก็ถึงโรงงานแล้วก็ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดนะแถมรถก็ไม่ติดอากาศก็ดี พอถึงทางเข้าโรงงานโอ้วแม่จ้าวมีนาล้อมรอบข้าวกำลังออกรวงเขียวขจีบางส่วนก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วตลอดทาง ฟิวแบบธรรมชาติฟินสุดๆ พอเข้าไปในโรงงานก็ใหญ่โตแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน สาวๆที่โรงงานนี้ก็หน้าตาน่ารัก ฮ่าๆๆๆ

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

เริ่มจะปิ้งไอเดีย พอมาเจอของจริงคราวนี้สมองแล่นปรี๊ด ตอนขากลับนั่งคิดอะไรไปเพลินๆว่าจะทำรูปแบบอย่างไรดีกับงานนี้บังเอิญได้ยินเพลงจากคลื่นวิทยุ “ภูมิแพ้กรุงเทพฯ” ผมนึกถึงภาพ MV ของพี่ป้างเพลง “ภูมิแพ้กรุงเทพฯ” แล่นเข้ามาในหัวใช่เลยครับ!!! ความรู้สึกผมตอนนี้เหมือนพระเอกมิวสิควีดีโอไม่มีผิด ฮาๆๆๆ พระเอกมาจากกรุงเทพฯ มารักษาตัวจากโรคภูมิแพ้ ในต่างจังหวัดแล้วเกิดประทับใจความเป็นมิตรไมตรีของชาวบ้าน ธรรมชาติที่สวยงามอากาศดี (และสาวๆน่ารักอันนี้ส่วนตัวครับ อิอิ)

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

ผมว่าเหตุผลเหล่านี้แหละที่ทำให้คนกรุงฯ อย่างพวกเราอยากย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแบบถาวร ต้องขอบคุณ MV ภูมิแพ้กรุงเทพฯ ของพี่ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ที่ทำให้ปิ้งไอเดียให้เกิดงาน อีเว้นท์ “ภูมิแพ้กรุงเทพฯ” ทำบุญเปิดโรงงาน “พีซีทาคาชิมา” ในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเกมเชื่อมความสัมพันธ์ การประกวดการแต่งกายแฟนชีของพนักงาน พิธีการทำบุญ การแจกของรางวัลต่างๆ ร่วมรับประทานอาหาร จนไปถึงคอนเสิร์ต งานนี้ได้คณะก๊อปปี้โชว์ และยายแหว๋ว จากรายการตีสิบมาสร้างสีสันให้บรรยากาศงานสนุกสนานน่าประทับใจมากขึ้น

 

รับจัดงานอีเว้นท์ รับทำฉากงานอีเว้นท์ ออแกไนซ์เซอร์

 

ขอขอบคุณทีมงาน “พีซีทาคาชิมา” ที่น่ารักทุกท่านที่ให้โอกาส “ไอเดียอินดี้วัน” ได้รับหน้าที่เป็นออแกไนซ์เซอร์ดูแลการออกแบบผลิตงานอีเว้นท์ทั้งหมด ขอบคุณ MV ภูมิแพ้กรุงเทพฯ ของพี่ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ที่ทำให้ปิ้งไอเดียให้เกิดงาน

อีเว้นท์ “ภูมิแพ้กรุงเทพฯ” และหวังอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานอื่นๆต่อไป

 

ขอบพระคุณอย่างสูง

บทความโดย ”อินดี้เว้ยเฮ้ย”

ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด 28/110 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel : 025313559 , Fax : 025313588 , Mobile : 0891106521

e-mail : ideaindy1@hotmail.com , e-mail :  ideaindy1@gmail.com

                       http://www.ideaindy1.com     http://www.ideaindy1.net

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 รับทำฉากงานอีเว้นท์

วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

รักภาพนี้มาก เป็นเสี้ยววินาทีในวันติดตั้งงานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" ตอนกำลังประกอบแผงกลางเวทีเหลือบไปเห็นช่องว่างตรงกลางเวที เป็นเสาไฟทางที่ติดตั้งพระปรมาภิไธย "ภปร" พอดีกับรอยแยกของแผง ทำให้รู้สึกสะท้อนใจว่า ถึงบางครั้งที่คนไทยมีความคิดแบ่งแยกกันบ้าง แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ยังคงเป็นเสาหลัก เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติอยู่ดี

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้ทำงานวันพ่อก็แอบภูมิใจเล็กๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ทำบางสิ่งเพื่อสนองพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้างแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่ก็ทุ่มเททำอย่างเต็มที่สุดความสามารถเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในบุญคุณของท่านที่ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติตลอดมา ในขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวาย มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ถือว่าโชคดีมากที่เรายังมีในหลวงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย มิเช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงกว่านี้ก็เป็นได้

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

ส่วนงานในครั้งนี้ทาง “ไอเดียอินดี้วัน” รับหน้าที่ออกแบบผลิตงานโครงสร้างฉากเวทีทั้งหมด โดยแนวความคิดมาจากชื่อของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั่นเองโดยชื่อของ “สุวรรณภูมิ” เป็นชื่อเรียกดินแดนที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์โบราณหลายฉบับในทางพระพุทธศาสนามีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” สุวรรณภูมิ จึงแปลว่า

“ดินแดนแห่งทองคำ”พระปรมาภิไธย “ภูมิพล” ของในหลวงก็แปลว่าแผ่นดินเช่นกัน

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

  

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

Theme ในการออกแบบฉากจึงเป็นสีทองอร่าม

ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือต้นไม้ทุกสิ่งที่เกิดอยู่บนแผ่นดินทอง แผ่นดินของพระมหากษัตริย์ทุกสิ่งคือทองสิ่งที่มีค่าสูงสุด

เราคนไทยทุกคนเกิดมาบนแผ่นดินไทยแผ่นดินทองควรรักและหวงแหน หยุดทะเลาะเบาะแว้งหันหน้าเข้าหากันช่วยกันพัฒนาประเทศสนองคุณแผ่นดิน ตามรอยของพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างจะพัฒนาแซงทางโค้งกันไปก่อนนะครับ

 

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

รับทำฉากงานอีเว้นท์ วันพ่อท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า บริษัทไอเดียอินดี้วันจำกัด

 

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ให้โอกาส “ไอเดียอินดี้วัน” ได้รับหน้าที่ดูแลการออกแบบผลิตงานโครงสร้างฉากทั้งหมดและหวังอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานอื่นๆต่อไป

 

ขอบพระคุณอย่างสูง

บทความโดย ”อินดี้เว้ยเฮ้ย”

ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด 28/110 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel : 025313559 , Fax : 025313588 , Mobile : 0891106521

e-mail : ideaindy1@hotmail.com , e-mail :  ideaindy1@gmail.com

 http://www.ideaindy1.com       http://www.ideaindy1.net

 

 

 

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

บทสัมภาษณ์ คุณกอล์ฟ กับคุณกิ๊ก เจ้าของร้านเมืองนอก : ผมอยากทำร้านอาหารแบบนั่งชิวๆสบายๆ มีดนตรีสด 2-3 ชิ้น กีต้าร์โปรงเล่นเบาๆใสๆไม่อึกทึก เพราะผมเบื่อผับแล้วมันเสียงดังและผมทำผับมาหลายที่ หลายปีแล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่ แต่อยากมีร้านอาหารแบบที่เป็นที่นั่งพักผ่อนพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆและส่องสาว (ประเด็นสำคัญที่สุดคืออันหลัง ฮ่าๆๆๆๆ อันนี้อำเล่นนะครับ) ขอเป็นรูปแบบที่สะดุดตาและไม่เหมือนใครในย่านนี้ เมื่อได้แนวความคิดคร่าวๆจากเจ้าของร้าน

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

ทาง “ไอเดียอินดี้วัน” อันดับแรกก็ Research ร้านอาหารย่านอ้อมใหญ่ก่อนเลยว่ามี Style ไหนบ้างเพราะเจ้าของร้านให้โจทย์มาว่าไม่ให้เหมือนใครในย่านอ้อมใหญ่ เก็บข้อมูลพอหอมปากหอมคอก็กลับมาตีโจทย์สิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ทาง “ไอเดียอินดี้วัน” ได้นำเสนองานรูปแบบเป็น Theme English Old Town โดยถอดรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปจำลองบรรยากาศให้เหมือนนั่งทานอาหารกันอยู่ ริมถนนชานเมืองเก่าในประเทศอังกฤษ

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

โดยสร้างฉากเป็นเมืองสีสันสดใสครอบโครงสร้างของร้านเป็นลักษณะเหมือนตึกห้องแถว เติมรายละเอียดป้ายร้านต่างๆ ให้ดูจริงขึ้น และที่ขาดไม่ได้คือ หอนาฬิกา Big Ben อันนี้เจ้าของร้าน Request มาเลยครับว่าต้องมี ต้องสูงๆด้วยเพราะจะเอาเป็นจุด Landmark ของร้าน เรียกได้ว่าพอติดตั้งหอนาฬิกา Big Ben จำลองเสร็จ สามารถมองเห็นจากอีกฝั่งถนนได้เลยครับเพราะสูงเกือบ 10 m. ตอนติดตั้งยอดนาฬิกา ถึงกับต้องใช้รถเครนมายกกันเลยครับ

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก 

 รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

ใครที่อยู่แถวย่านอ้อมใหญ่มีโอกาสลองแวะไปนั่งชิวๆทานอาหารอร่อยๆฟังเพลงเบาๆได้ครับ อยู่ก่อนถึงบิ๊กซีอ้อมใหญ่ ขอบอกว่าสาวๆร้านนี้น่ารักมาก อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

ขอขอบคุณทีมงานร้าน “เมืองนอก” ทุกท่านที่ให้โอกาส “ไอเดียอินดี้วัน” ได้รับหน้าที่ดูแลการออกแบบผลิตงานโครงสร้างฉากทั้งหมดและหวังอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานอื่นๆต่อไป

 

รับทำฉากร้านอาหาร เมืองนอก

 

ขอบพระคุณอย่างสูง

บทความโดย ”อินดี้เว้ยเฮ้ย”

ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด 28/110 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel : 025313559 , Fax : 025313588 , Mobile : 0891106521

e-mail : ideaindy1@hotmail.com , e-mail :  ideaindy1@gmail.com

                                       http://www.ideaindy1.com       http://www.ideaindy1.net

 

 

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” งาน Home Works Expo (I) 2014 มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที

 รับทำบูธ “ฟูจิก้า”

Home Works Expo (I) 2014

มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2557

 

 รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

“ฟูจิก้า อิเลคทริค” เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตสินค้าประเภท เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องปั้มน้ำ ระดับคุณภาพ ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน  งานนี้ออกบูธจัดงานที่ ไบเทค บางนา ในงาน Home Works Expo (I) 2014 มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

งานนี้นักช็อปเตรียมตัวควักกระเป๋าได้เลย เพราะนอกจากบูธของ “ฟูจิก้า” แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และไอทีแบรนดังอื่นๆมากมาย ขนมาลดราคากระหน่ำ

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

งานออกบูธจำหน่ายสินค้า “ฟูจิก้า” ครั้งนี้ทาง “ไอเดียอินดี้วัน” รับหน้าที่ผลิตงานโครงสร้างบูธทั้งหมด โดยทาง “ฟูจิก้า” ได้ออกแบบให้เป็นแนว Modern เน้นความเรียบง่าย คลุมโทนด้วยสีขาวสว่าง โชว์สินค้าให้เด่น เพิ่มสีสันด้วยไฟแอลอีดี ย้อมด้านใต้ของชั้นต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิตงานนี้ส่วนใหญ่ปิดผิวด้วยลามิเนตเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดเพราะต้อง Setup หลายครั้ง  

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

สุดท้ายนี้ท่านที่กำลังมองหา เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องปั้มน้ำ คุณภาพดีๆไว้ใช้ในบ้านหรือสำนักงานเชิญเข้ามาลองเลือกชมเลือกซื้อที่บูธ “ฟูจิก้า อิเลคทริค” ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวัง

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

รับทำบูธ “ฟูจิก้า” Home Works Expo (I) 2014

 

 ขอขอบคุณ “ฟูจิก้า อิเลคทริค” และทีมงานทุกท่านที่ให้โอกาส “ไอเดียอินดี้วัน” ได้รับหน้าที่ผลิตงานโครงสร้างทั้งหมดและหวังอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานอื่นๆต่อไป

 

ขอบคุณมากครับ

บทความโดย ”อินดี้เว้ยเฮ้ย”

ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด 28/110 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel : 025313559 , Fax : 025313588 , Mobile : 0891106521

e-mail : ideaindy1@hotmail.com , e-mail :  ideaindy1@gmail.com

 http://www.ideaindy1.com       http://www.ideaindy1.net

รับทำฉากรายการทีวี True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี 

True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

 

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

 

รายการ True Innovation Awards 2013 The New ERA

เป็นรายการที่นำเสนอการแข่งขันประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) นำเสนอแนวความคิดในรูปแบบโครงงาน ประเภทนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี

2. INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) นำเสนอนวัตกรรมที่พัฒนาสำเร็จแล้ว บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

 

รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท และอาจได้รับโอกาสต่อยอดผลงานกับกลุ่มบริษัท ทรู เรียกได้ว่าคุ้มค่าทีเดียวครับ ผู้ที่เป็น นวัตกร รุ่นใหม่ไม่ควรพลาดรายการดีๆแบบนี้มีแค่ปีละครั้ง

จาก Slogan “สิ่งที่ดีที่สุดเกิดใหม่เสมอ” นำมาซึ่งแนวความคิดในการออกแบบผลิต “ฉากรายการ True Innovation Awards 2013 The New ERA ให้เป็นรูปแบบที่ดูเป็นนวัตกรรมไม่ซ้ำรายการใด

 

รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA 

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

ทีมงาน Art director ของ “ไอเดียอินดี้วัน” จึงนำเสนอเป็นห้องทดลองในยานอวกาศ สีขาว  แบ่งส่วนพื้นที่ตรงกลางเป็นเวทีทรงกลมมีไฟเรืองๆอยู่ตรงกลาง เราจินตนาการให้เป็นเครื่องเคลื่อนย้ายวัตถุจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งด้วยความเร็วกว่าแสง หรือเครื่อง วาร์ป  (Alcubierre warp drive) จะเห็นได้ในเรื่อง Star Trek ให้อารมณ์เหมือนผู้เข้าแข่งขันต้อง วาร์ป ไป Present ผลงานกันในห้องทดลองนวัตกรรมที่อยู่อีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็น Secret มากๆ เรียกได้ว่าแค่ก้าวขึ้นเวทีก็ได้ Feeling ของความเป็นนวัตกรรมแล้ว

 

รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

โดยจะมีผู้ช่วยเป็นนักบินอวกาศสาวสวยในชุดรัดรูปเป็นผู้ช่วยนำชิ้นงานนวัตกรรมเข้ามานำเสนอ ส่วนของกรรมการผู้ตัดสินเป็นเวทียกสูงกว่าปกติ เวลาผู้เข้าแข่งขัน Present ต้องเงยหน้ามองกรรมการ ให้ความรู้สึกสูงส่งมีอำนาจในการตัดสินใจน่าเกรงขาม ด้านล่างเป็นวัสดุเรืองแสงเหมืองเวทีลอยอยู่กลางอากาศ ส่วนบรรยากาศรอบๆใช้โทนสีดำตัดกับแสงสีฟ้า มีวัตถุคล้ายผลึกคริสตอลเรียงรายอยู่รอบๆห้องทดลองสื่อถึงความคิดที่ที่ตกผลึกของผู้เข้าแข่งขัน ฮ่าๆๆๆ วาง Concept ได้เวอร์ดีครับ ชอบเอง ฮ่าๆๆๆ มาถึงตัวพิธีกร ได้คุณ จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ มาเป็นพิธีกร ถือได้ว่าลงตัวอย่างแรงครับด้วยบุคลิกและวิธีการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ดูมีพลังของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ลองติดตามชมกันนะครับ

 

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 รับทำฉากรายการทีวี  True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

สุดยอดนวัตกรไทยจะเป็นใคร “คุณก็มีส่วนในการตัดสินใจ” True Innovation Awards 2013 The New ERA

 

ติดตามชมที่

True X-Zyte (ทรูวิชั่นส์ช่อง 59)

ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 - 21.30 น. ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2556 - 6 มกราคม 2557

TNN24 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 7) หรือ HD (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 111)

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 02.05 - 03.05 น. (20 ต.ค. 2556 - 12 ม.ค. 2557)

ช่อง Reality (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60) หรือ Reality HD (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 110)

ทุกวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 21.00 น. (19 ธ.ค. 2556 - 9 ม.ค. 2557)

Trueplookpanya (ทรูวิชั่นส์ช่อง 9)

ทุกวันพุธ เวลา 20.3021.30 น. (16 ต.ค. 2556 - 8 ม.ค. 2557)

True10 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 10)

ทุกวันจันทร์ เวลา 14.30 - 15.30 น. (21 ต.ค. 2556 - 13 ม.ค. 2557)

True Inside (ทรูวิชั่นส์ช่อง 58)

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น. (20 ต.ค. 2556 - 12 ม.ค. 2557)

 

ขอขอบคุณทีมงานรายการ True Innovation Awards 2013 The New ERA ทุกท่านที่ให้โอกาส “ไอเดียอินดี้วัน” ได้ออกแบบผลิตฉากรายการทีวี Concept มันๆ อีกรายการครับ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานอื่นๆต่อไป

 

ขอบคุณมากครับ

บทความโดย ”อินดี้เว้ยเฮ้ย”

ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไอเดีย อินดี้ วัน จำกัด 28/110 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel : 025313559 , Fax : 025313588 , Mobile : 0891106521

e-mail : ideaindy1@hotmail.com , e-mail :  ideaindy1@gmail.com

                                        http://www.ideaindy1.com       http://www.ideaindy1.net

3D ออกแบบตกแต่งภายใน
งานอีเว้นท์
รับจัดงาน Event

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

รับจัดงาน Event

ราคา 0.00 บาท

รับจัดงาน Event ราคาพิเศษโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประ...

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

รับจัดงาน Concert

ราคา 0.00 บาท

ไมว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้างาน Cocert ต่างๆเรายินด...

รับออกแบบตกแต่งภายใน

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

รับออกแบบตกแต่งภายใน

ราคา 0.00 บาท

บริการออกแบบตกแต่งภายในโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทาง...

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

บริาการตกแต่งภายในโดยทีมงานมือ...

ราคา 0.00 บาท

รับตกแต่งภายใน บริษัท ร้านค้า ต่างๆโดยทีมงานที่มีป...

เช่าอุปกรณ์งานอีเว้นท์

บริการให้เช่าเก้าอี้บาร์ F-001

เก้าอี้บาร์รุ่น F-001 ดีไซน์สวย เหมาะสำหรับนำไปแต่...

ราคา 500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

บริการให้เช่าโต๊ะกลาง F-002

บริการให้เช่าโต๊ะกลาง F-002 สำหรับใช้ในงานอีเว้นท์...

ราคา 500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

บริการให้เช่าชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้บาร์ F-003

ให้เช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครบชุด ราคาประหยัด เหมาะที่...

ราคา 2,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

บริการเช่าเก้าอี้ F-004

ให้เช่าเก้าอี้สำหรับออกงานแสดงสินค้าต่างๆหรือจะใช้...

ราคา 350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เช่าชุดโต๊ะเก้าอี้ครบชุด F-005

บริการให้เช่าชุดโต๊ะเก้าอี้ครบ Set ราคาย่อมเยาว์ เ...

ราคา 1,700.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

บริการเช่าเก้าอี้ คุณภาพดีF-006

ให้เช่าเก้าอี้คุณภาพดี ราคาประหยัดเหมาะที่จะนำไปใช...

ราคา 250.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เช่าเก้าอี้ F-007

ให้เช่าเก้าอี้ทำจากวัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานเหมาะที...

ราคา 800.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

บทความน่าสนใจ

เคล็ดลับในการจัดงานอีเว้นท์ให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับในการจัดงานอีเว้นท์ให้ประสบความสำเร็จ ถ้าบังเอิญคุณได้รับมอบหมายงานให้ดูแลงานอีเว้นท์ใหญ่สักเรื่อง สิ่งต่อไปนี้จำเป็นมากๆที่จะทำให้คุณผ่านไปได้อย่างง่ายดาย - การวางแผนอย่างรัดกุม ถ้าเราวางแผนล่วงหน้าและรัดกุมแล้วโอกาสที่เราจะทำงานพลาดก็มีน้อย...

อ่านเพิ่มเติม...

    

Tel: 089-110-6521| Email: ideaindy1@gmail.com , ideaindy1@hotmail.com